ปัญหาการเขียนในสัญญาว่ามีการรับมอบเงินไว้ตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว แต่ยังมิได้รับมอบกันไว้จริง

[su_document url=”http://slp.dusit.ac.th/wp-content/uploads/2015/10/ปัญหาการเขียนในสัญญาว่ามีการรับมอบเงินไว้ตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว.pdf”]

Blog Attachment