ยกที่ดินให้ด้วยวาจาก็มีได้

[su_document url=”http://slp.dusit.ac.th/wp-content/uploads/2015/10/ยกที่ดินให้ด้วยวาจาก็มีได้.pdf”]