งานทำบุญเลี้ยงพระ ของโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

IMG_8686

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 ทางโรงเรียนกฎหมายและการเมือง ได้มีการจัดทำบุญเลี้ยงพระเพื่อเป็นสิริมงคล โดยมีท่าน ผศ.ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์  เป็นผู้นำในการจัดงานพิธีครั้งนี้ เพื่อให้เป็นสิริมงคลต่อคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาของโรงเรียนกฎหมายและการเมือง

ไม่พบรูปภาพ