การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบูรณาการศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์กันและแง่คิดทางวิชาการ

IMG_4873_resize

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบูรณาการศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์กันและแง่คิดทางวิชาการเพื่อสร้างองค์ความรู้  วันศุกร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส โดยมีศาสตราจารย์ ดร. นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  เป็นประธาน