ร่วมหารือแนวทางการดำเนินโครงการบริการวิชาการตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

S__17752537

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ รักษาการแทนคณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง พร้อมคณะ ร่วมหารือแนวทางการดำเนินโครงการบริการวิชาการตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน กับตัวแทนชุมชนนาเกลือ จังหวัดสมุทรสงคราม ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดสมุทรสงคราม