เหรียญทอง​แรก​ของ​มหาวิทยาลัย​สวน​ดุสิต​ใน​กีฬา​มหาวิทยาลัย​แห่ง​ประเทศไทย​ครั้ง​ที่​ 45

16786

เหรียญทอง​แรก​ของ​มหาวิทยาลัย​สวน​ดุสิต​ใน​กีฬา​มหาวิทยาลัย​แห่ง​ประเทศไทย​ครั้ง​ที่​ 45 โดยมีนักศึกษาจากหลักสูตรนิติศาสตร์ จำนวน 5 คน ได้เข้าร่วมในการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย