โรงเรียนกฎหมายและการเมือง จัดโครงการ SLP รวมพลัง รับน้องใหม่ ดูแลใส่ใจสวนดุสิต

รับน้อง รกม 23_9_61_5

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดโครงการ “SLP รวมพลัง รับน้องใหม่ ดูแลใส่ใจสวนดุสิต” ซึ่งโครงการได้มีกิจกรรมการรับน้องเชื่อมความสัมพันธ์ในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษารุ่นพี่กับนักศึกษารุ่นน้องและการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์  โดยในช่วงเช้าได้นำนักศึกษาทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เกี่ยวกับการรักษาความสะอาด รักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี ณ ชุมชนสวนอ้อย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร และภายในมหาวิทยาลัย และในช่วงบ่ายมีกิจกรรมเข้าฐานโดยนักศึกษารุ่นพี่โรงเรียนกฎหมายและการเมือง

« 1 ของ 2 »