โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มสด. จัดพิธีไหว้ครู “น้อมรำลึก พระคุณครูอาจารย์” ประจำปีการศึกษา 2561

ไหว้ครู 2561_72

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีไหว้ครู “น้อมรำลึก พระคุณครูอาจารย์” ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์   คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง เป็นประธานในพิธีพร้อมให้โอวาท และมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่เรียนดี สร้างชื่อเสียง และบำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 27 กันยายน 2561

« 1 ของ 5 »