รกม.ร่วมเป็นเจ้าภาพ กองพัฒนานักศึกษา มสด. จัดพิธีเทศน์มหาชาติชาดกเฉลิมพระเกียรติ “ทศชาติราชสดุดี เฉลิมพระบารมี ทศมินทราชา” (วันที่ 3)

6P3A1715_resize

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีเทศน์มหาชาติชาดกเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในมหามงคลการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พุทธศักราช 2562 “ทศชาติราชสดุดี เฉลิมพระบารมี ทศมินทราชา” ซึ่งวันที่ 4 เมษายน 2562
(วันที่ 3 ของการจัดงาน) มีการแสดงพระธรรมเทศนา กัณฑ์ที่10 กัณฑ์สักกบรรพ 43 พระคาถา
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย , รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐารมณ์ จุฑาภัทร
ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และโรงเรียนกฎหมายและการเมือง เป็นเจ้าภาพ ณ อาคารรักตะกนิษฐ
ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต