ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง พร้อมด้วยอาจารย์ เจ้าหน้าที่ มอบกระเช้าผลไม้เพื่ออวยพรวันเกิดแก่ท่าน รองศาสตราจารย์.ดร ศิโรจน์ ผลผันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

19167

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง พร้อมด้วยอาจารย์ เจ้าหน้าที่ มอบกระเช้าผลไม้เพื่ออวยพรวันเกิดแก่ท่าน รองศาสตราจารย์.ดร ศิโรจน์ ผลผันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒