รกม.สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ระบบ TCAS รอบ 3 รับตรงร่วมกัน

12562_190512_0034

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ระบบ TCAS รอบ 3 รับตรงร่วมกัน
โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมการสอบสัมภาษณ์เป็นจำนวนมาก ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ไม่พบรูปภาพ

Blog Attachment