คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนากระบวนการยุติธรรม “โครงการวิจัยท้าทายไทย กลุ่มกระบวนการยุติธรรมรองรับ 4.0”

88166290_3321534254542995_4965036289289093120_n

รศ.ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนากระบวนการยุติธรรม “โครงการวิจัยท้าทายไทย กลุ่มกระบวนการยุติธรรมรองรับ 4.0” เสวนาหัวข้อ​ การพัฒนาและส่งเสริมวัตกรรมทางกฎหมาย นิติวิทยาศาสตร์และฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการะบวนยุติธรรม ในวันที่ 6 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร

Leave us a Comment