🔥🔥จะรอดหรือจะร่วง กรณีบ้านพักหลวงของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา โดย รศ.ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต