ตลาดวิชาการออนไลน์ หัวข้อ “รัสเซีย-ยูเครน : สงครามและการปรับดุลอำนาจการเมืองโลก” โดยร่วมพูดคุยกับ อาจารย์สุรพงษ์ ชัยนาม อดีตเอกอัครราชทูต นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

📌📌ตลาดวิชาการออนไลน์” โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันพุธที่ 23 มีนาคม เวลา 17.00 น.
📌📌เปิดตลาดพาทุกท่านไปพบมุมมองในประเด็นต่างๆ ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และประเด็นร้อนๆ ที่น่าสนใจ มาร่วมเปลี่ยนความเป็นวิชาการให้เข้าถึงและเข้าใจง่าย ร่วมคุยความคิด อ่านความเห็น แชร์ประสบการณ์ร่วมกับแขกรับเชิญ
📌📌ทุกวันพุธ ที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ทาง Facebook Live โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
📌📌📌 กับประเด็นความขัดแย้งที่ทั้งโลกต้องจับตามอง ระหว่าง รัสเซียกับยูเครน ในหัวข้อ “รัสเซีย-ยูเครน :สงครามและการปรับดุลอำนาจการเมืองโลก” โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร อาจารย์สุรพงษ์ ชัยนาม อดีตเอกอัครราชทูต นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ