ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังเสวนาวิชาการ หัวข้อ “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางปกครอง ว่าด้วยคดีสิ่งแวดล้อม” วันอาทิตย์ ที่ 26 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 – 11.30 น. ณ ห้องประชุม graduate studio ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาและผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM

🔥📣📌ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังเสวนาวิชาการ หัวข้อ “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางปกครอง ว่าด้วยคดีสิ่งแวดล้อม” เนื่องในโอกาสพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรกฎหมายปกครอง และวิธีพิจารณาปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 2 และ รุ่นที่ 3ณ ห้องประชุม graduate studio ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ🔥✅ วันอาทิตย์ ที่ 26 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 – 11.30 น. ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM 📌✅ติดต่อ : สำรองที่นั่ง/การเข้ารับฟังได้ที่ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง https://forms.gle/xuYqqL5JCoZK1NMf8 📌✅ Join Zoom Meeting https://dusit-ac-th.zoom.us/j/98078757459…Meeting ID : 980 7875 7459 Passcode : 502064