ด่วน! รอบพิเศษ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัคร ผู้สนใจเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคนอกเวลาราชการ) รุ่นที่ 3 สมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20 สิงหาคม 65

🔥ด่วน❗️รอบพิเศษ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

🔥📝เปิดรับสมัคร ผู้สนใจเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคนอกเวลาราชการ) รุ่นที่ 3

📌สมัครผ่านออนไลน์ที่👉 https://academic.dusit.ac.th/academic/Application.sdu…

✅สมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20 สิงหาคม 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

โทร. 02 241 7191-4 ต่อ 4174