ติดต่อเรา

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง

ที่อยู่

  • มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
    295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
  • 0 - 241-7191 - 5 ต่อ 4161 - 3
  • โทรสาร 02-241-7195