ปัญหาการเขียนในสัญญาว่ามีการรับมอบเงินไว้ตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว แต่ยังมิได้รับมอบกันไว้จริง

Blog Attachment