โรงเรียนกฎหมายและการเมืองและบัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2562โดยมีกิจกรรมทอดกฐินสามัคคี

21162_191103_0140

โรงเรียนกฎหมายและการเมืองและบัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2562โดยมีกิจกรรมทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนจัดสร้างศาลาเอนกประสงค์ประกอบศาสนพิธี ณ วัดบ้านสูตร ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

« 2 of 2 »

Leave us a Comment