รายละเอียดการรับสมัคร

กว่าจะเป็นโรงเรียนกฎหมายและการเมือง

หลักสุตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตร