โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ขอเชิญร่วมประกวดเรียงความ “เสริมสร้างวัฒนธรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริต”