นักศึกษาใหม่ รหัส 63 ที่รายงานตัวแล้ว หากต้องการใช้เมล์สหรับนักศึกษาสามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่  https://arit.dusit.ac.th/2019/o365.html

106014908_3276185622413211_5659834674817301214_n

นักศึกษาใหม่ รหัส 63 ที่รายงานตัวแล้ว หากต้องการใช้เมล์สหรับนักศึกษาสามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่  https://arit.dusit.ac.th/2019/o365.html

Leave us a Comment