กองประชาสัมพันธ์ ม.สวนดุสิต *เปิดให้บริการถ่ายภาพ *ชุดนักศึกษาเพื่อใช้ในการรายงานตัว (รอบ5) (รายงานตัวออนไลน์ 7-10 กรกฎาคม 2563)

106007211_3275743242457449_58407133913335371_n
กองประชาสัมพันธ์ ม.สวนดุสิต
*เปิดให้บริการถ่ายภาพ
*ชุดนักศึกษาเพื่อใช้ในการรายงานตัว (รอบ5)
(รายงานตัวออนไลน์ 7-10 กรกฎาคม 2563)
*ชุดครุย (สำหรับนักศึกษาที่จะยื่นจบการศึกษา)
ระหว่างวันที่ 25-26 และ 29-30 มิ.ย. 2563
เวลา 09.30-15.00 น. ณ อาคาร 3 ชั้น 2
*หากมาใช้บริการถ่ายภาพในมหาวิทยาลัยฯ ขอความร่วมมือนักศึกษาจัดเตรียมชุดนักศึกษามาเอง โดยนำชุดนักศึกษาที่ซื้อ มาใส่ถ่ายรูป หรือเพื่อความสะดวกหากสั่งซื้อชุดนักศึกษาส่งทางไปรษณีย์ สามารถใช้บริการถ่ายภาพได้ที่ร้านใกล้บ้านของนักศึกษา
หากเดินทางมาที่มหาวิทยาลัยฯ
*สามารถซื้อชุดนักศึกษาได้ที่ ร้านหนังสือ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 1 เปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น. เพื่อความสะดวกมีบริการสั่งซื้อออนไลน์โดยส่งไปรษณีย์ สอบถามโทร. 0 2244 5420-1 หรือ LINE : @sdubooks (มี@)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา (25 มิถุนายน 2563) สามารถตรวจสอบรายชื่อและสั่งพิมพ์ใบแจ้งชาระค่ายืนยันสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์ http://entrance.dusit.ac.th/
*การชำระค่ายืนยันสิทธิ์ (25 – 30 มิถุนายน 2563) สามารถชำระเงินได้ที่มหาวิทยาลัยฯ ณ กองคลัง อาคาร 2 ชั้น 1 เปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. หรือเพื่อความสะดวกสามารถชำระเงินผ่านช่องทางธนาคารตามใบแจ้งชำระเงิน หรือชำระผ่านทาง Mobile Banking หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส — ที่ Suan Dusit University

Leave us a Comment