โครงการเสวนาวิชาการด้านกฎหมายและการเมืองตามดัชนีชี้วัดสวนดุสิตโพล กิจกรรมเสวนาวิชาการ หัวข้อ “มาตรการการเยียวยาของภาครัฐ: เยียวยาหรือซ้ำเติม” ในวันที่ 19 มีนาคม 2564

1932021_210319_1

ศูนย์พัฒนาเครือยค่ายความร่วมมือทางวิชาการ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ สำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการเสวนาวิชาการด้านกฎหมายและการเมืองตามดัชนีชี้วัดสวนดุสิตโพล กิจกรรมเสวนาวิชาการ หัวข้อ “มาตรการการเยียวยาของภาครัฐ: เยียวยาหรือซ้ำเติม” ในวันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (แยกสวนรื่นฤดี) และมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook ของโรงเรียนกฎหมายและการเมือง

« 1 ของ 2 »

Leave us a Comment