บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง จัดพิธี”สรงน้ำพระ”เพื่อเป็นสิริมงคล และสืบสานประเพณีไทย เนื่องในวันสงกรานต์

c98fc9c462c3d7047b695648d0e13bd72_4620693218543935300_210409_35

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง จัดพิธี”สรงน้ำพระ”เพื่อเป็นสิริมงคล และสืบสานประเพณีไทย เนื่องในวันสงกรานต์ วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 ณ หน้าสำนักงานโรงเรียนกฎหมายและการเมือง ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ(แยกสวนรื่นฤดี) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

« 1 ของ 2 »

Leave us a Comment