ป.โทรุ่น2-เว็บใหม่
วันแม่แห่งชาติลงเว็บ
นิตินอกเวลารุ่น3เว็บใหม่
ไกล่เกลี่ยรุ่น7เว็บใหม่
เว็บ-หลักสูตรต่างๆ-ใหม่
เดลิเวอรี่-18(3)_Page_1 - Copy
S__10248211
S__10248210
previous arrow
next arrow

ภาพกิจกรรม

  รกม.มสด.ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม Graduate Studio ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคารบัณฑิตวิทยาลัย) 

  รองศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ถวายพระพร “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565

  รกม.มสด. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 2 และ รุ่นที่ 3 ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ ประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรม วันที่ 26 มิถุนายน 2565

  ข่าวประชาสัมพันธ์

   รกม.มสด. ขอเชิญรับชม “ตลาดวิชาการออนไลน์” วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 17.00 น. กับหัวข้อ “เลือกตั้ง ส.ส.หาร 100 หรือ 500 การเมืองไทยไปต่ออย่างไร?” ได้รับเกียรติจาก รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเมืองและการพัฒนา มหาวิทยาลัยรังสิต และ อาจารย์เสรี สุวรรณภานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นวิทยากร

   รกม.มสด. รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรม หลักสูตรอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ที่คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติรับรอง รุ่นที่ 7 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 สิงหาคม 65

   รกม.มสด. ด่วน!! รอบพิเศษ รับเพิ่มเพียง 10 คน เท่านั้น เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการศึกษาระดับ ปริญญาโท สาขากฎหมายปกครองและการบริหารงานภาครัฐ รุ่นที่ 2 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20 สิงหาคม 65

   ความภูมิใจของ รกม.