ผลการดำเนินงาน โครงการตลาดวิชาการออนไลน์ ประจำปี พ.ศ. 2566

ผลการดำเนินงาน โครงการตลาดวิชาการออนไลน์ ประจำปี พ.ศ. 2566 สรุปผลการดำเนินงาน-ตลาดวิชาการออนไลน์-ep11-ep20-2Download

Continue Readingผลการดำเนินงาน โครงการตลาดวิชาการออนไลน์ ประจำปี พ.ศ. 2566

ผลการดำเนินงาน โครงการตลาดวิชาการออนไลน์ ประจำปี พ.ศ. 2565

ผลการดำเนินงาน โครงการตลาดวิชาการออนไลน์ ประจำปี พ.ศ. 2565 สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์นี้ สรุปผลการดำเนินงานโครงการตลาดวิชาการ-EP1-10-14_compressed-1ดาวน์โหลด

Continue Readingผลการดำเนินงาน โครงการตลาดวิชาการออนไลน์ ประจำปี พ.ศ. 2565

ขอเชิญรับชม “ตลาดวิชาการออนไลน์” โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 17.00 น. หัวข้อ “จับสัญญาณการเมืองก่อนการเลือกตั้ง 2566 : มุมมองจากนักรัฐศาสตร์” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ยุทธพร อิสรชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ขอเชิญรับชม "ตลาดวิชาการออนไลน์" โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 17.00 น. เปิดตลาดพาทุกท่านไปพบมุมมองในประเด็นต่างๆ ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และประเด็นร้อนๆ ที่น่าสนใจ มาร่วมเปลี่ยนความเป็นวิชาการให้เข้าถึงและเข้าใจง่าย ร่วมคุยความคิด อ่านความเห็น แชร์ประสบการณ์ร่วมกับแขกรับเชิญ และครั้งนี้กับช่วงเวลาสำคัญที่ทุกคนกำลังจับตามอง กับหัวข้อ "จับสัญญาณการเมืองก่อนการเลือกตั้ง 2566 : มุมมองจากนักรัฐศาสตร์" โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ยุทธพร…

Continue Readingขอเชิญรับชม “ตลาดวิชาการออนไลน์” โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 17.00 น. หัวข้อ “จับสัญญาณการเมืองก่อนการเลือกตั้ง 2566 : มุมมองจากนักรัฐศาสตร์” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ยุทธพร อิสรชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ขอเชิญรับชม “ตลาดวิชาการออนไลน์” โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในหัวข้อ “ภาครัฐยุคดิจิทัล” วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.00 น.

ขอเชิญรับชม "ตลาดวิชาการออนไลน์" โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.00 น. เปิดตลาดพาทุกท่านไปพบมุมมองในประเด็นต่างๆ ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และประเด็นร้อนๆ ที่น่าสนใจ มาร่วมเปลี่ยนความเป็นวิชาการให้เข้าถึงและเข้าใจง่าย ร่วมคุยความคิด อ่านความเห็น แชร์ประสบการณ์ร่วมกับแขกรับเชิญ ทาง Facebook Live และครั้งนี้กับสาระความรู้ดีๆในหัวข้อ “ภาครัฐยุคดิจิทัล" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 1.ความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและเอกชน 2.…

Continue Readingขอเชิญรับชม “ตลาดวิชาการออนไลน์” โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในหัวข้อ “ภาครัฐยุคดิจิทัล” วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.00 น.

ตลาดวิชาการออนไลน์ หัวข้อ “รัสเซีย-ยูเครน : สงครามและการปรับดุลอำนาจการเมืองโลก” โดยร่วมพูดคุยกับ อาจารย์สุรพงษ์ ชัยนาม อดีตเอกอัครราชทูต นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

"ตลาดวิชาการออนไลน์" โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันพุธที่ 23 มีนาคม เวลา 17.00 น. เปิดตลาดพาทุกท่านไปพบมุมมองในประเด็นต่างๆ ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และประเด็นร้อนๆ ที่น่าสนใจ มาร่วมเปลี่ยนความเป็นวิชาการให้เข้าถึงและเข้าใจง่าย ร่วมคุยความคิด อ่านความเห็น แชร์ประสบการณ์ร่วมกับแขกรับเชิญ ทุกวันพุธ ที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป…

Continue Readingตลาดวิชาการออนไลน์ หัวข้อ “รัสเซีย-ยูเครน : สงครามและการปรับดุลอำนาจการเมืองโลก” โดยร่วมพูดคุยกับ อาจารย์สุรพงษ์ ชัยนาม อดีตเอกอัครราชทูต นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ตลาดวิชาการออนไลน์ หัวข้อ “ผู้ว่าฯในฝันของคนกรุงเทพฯ” โดยร่วมพูดคุยกับ คุณสกลธี ภัททิยกุล ผู้สมัครผู้ว่าฯกทม. เมื่อวันพุธที่ 20 เมษายน 2565

"ตลาดวิชาการออนไลน์" โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น. เปิดตลาดพาทุกท่านไปพบมุมมองในประเด็นต่างๆ ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และประเด็นร้อนๆ ที่น่าสนใจ มาร่วมเปลี่ยนความเป็นวิชาการให้เข้าถึงและเข้าใจง่าย ร่วมคุยความคิด อ่านความเห็น แชร์ประสบการณ์ร่วมกับแขกรับเชิญ ทุกวันพุธ ที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 17.00 น.…

Continue Readingตลาดวิชาการออนไลน์ หัวข้อ “ผู้ว่าฯในฝันของคนกรุงเทพฯ” โดยร่วมพูดคุยกับ คุณสกลธี ภัททิยกุล ผู้สมัครผู้ว่าฯกทม. เมื่อวันพุธที่ 20 เมษายน 2565

ตลาดวิชาการออนไลน์ หัวข้อ “มองสงครามความขัดแย้ง ยูเครน รัสเซีย ในบริบทของสังคมโลกและสังคมไทย ” โดยร่วมพูดคุยกับ อาจารย์อรุณรัตน์ จินดา อาจารย์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

"ตลาดวิชาการออนไลน์" โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันพุธที่ 9 มีนาคม เวลา 17.00 น. Facebook Live เปิดตลาดพาทุกท่านไปพบมุมมองในประเด็นต่างๆ ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และประเด็นร้อนๆ ที่น่าสนใจ มาร่วมเปลี่ยนความเป็นวิชาการให้เข้าถึงและเข้าใจง่าย ร่วมคุยความคิด อ่านความเห็น แชร์ประสบการณ์ร่วมกับแขกรับเชิญ ทุกวันพุธ ที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 17.00…

Continue Readingตลาดวิชาการออนไลน์ หัวข้อ “มองสงครามความขัดแย้ง ยูเครน รัสเซีย ในบริบทของสังคมโลกและสังคมไทย ” โดยร่วมพูดคุยกับ อาจารย์อรุณรัตน์ จินดา อาจารย์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ตลาดวิชาการออนไลน์ หัวข้อ “ความเบื่อหน่ายและความรักของประชาชนที่มีต่อรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ ” โดยร่วมพูดคุยกับ รศ.ดร.ยุทธพร อิสรชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต #ตลาดวิชาการออนไลน์ วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ เวลา 17.00 น. เปิดตลาดพาทุกท่านไปพบมุมมองในประเด็นต่างๆ ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และประเด็นร้อนๆ ที่น่าสนใจ มาร่วมเปลี่ยนความเป็นวิชาการให้เข้าถึงและเข้าใจง่าย ร่วมคุยความคิด อ่านความเห็น แชร์ประสบการณ์ร่วมกับแขกรับเชิญ ทุกวันพุธ ที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป…

Continue Readingตลาดวิชาการออนไลน์ หัวข้อ “ความเบื่อหน่ายและความรักของประชาชนที่มีต่อรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ ” โดยร่วมพูดคุยกับ รศ.ดร.ยุทธพร อิสรชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช