รายละเอียดการรับสมัคร

หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

กว่าจะเป็นโรงเรียนกฎหมายและการเมือง

Facebook :ศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มสด.