ข่าวสารทั้งหมด

กิจกรรม

เครือข่าย รกม. ต่อต้านการทุจริต ร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ จัดทำคลิปประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต

เครือข่าย รกม. ต่อต้านการทุจริต ร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ จัดทำคลิปประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เพื่อสร้าง พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายภาคประชาสังคม ในการเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริต โดยสามารถแจ้งผ่านช่องทางของโรงเรียนกฎหมายและการเมือง หรือช่องทางของ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เช่น สายด่วน เว็บไซต์ เป็นต้น

กิจกรรม

TCAS 67 รอบที่ 3 Admission โรงเรียนกฎหมายและการเมืองเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 ตั้งแต่วันที่ 6 – 12 พฤษภาคม 2567

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 TCAS’67 รอบที่ 3 Admission กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 6 – 12 พฤษภาคม 2567 สมัครคลิกที่ https://www.mytcas.com หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายมหาชนและการบริหารงานยุติธรรม (ตรีควบโท 2 ปริญญา) #โรงเรียนกฎหมายและการเมือง

กิจกรรม

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรม หลักสูตรอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ที่คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติรับรอง รุ่นที่ 21/1 (สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย (SME))

เปิดรับสมัคร รุ่นที่ 21/1 (SME) โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรม หลักสูตรอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ที่คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติรับรอง รุ่นที่ 21/1 (สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย (SME)) สมัครได้ที่ https://forms.gle/DYQhf743EiW4zgwb8 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 อบรมเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ วันที่

กิจกรรม

ปิดการรับสมัคร ผู้เข้าอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 7 เนื่องจากมีผู้สมัครเต็มแล้ว ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ให้ความสนใจ พบกันใหม่ในรุ่นที่ 8

กิจกรรม

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป.แล้ว) รุ่นที่ ๗ (เพิ่มเติม) (เฉพาะผู้ที่มีวุฒิทางนิติศาสตร์)

กิจกรรม

ลงทะเบียนร่วมรับฟัง Research Talk ครั้งที่ 6 การวิจัยบนฐานของ SDG 10 : ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ ในวันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 15.30 – 16.30 น. ออนไลน์ผ่าน Zoom และออนไซต์ ณ Poll Cafe มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

กิจกรรม

(NEWS24-thailand) วช. จับมือ รร.กฎหมายและการเมือง ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลภาคปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกลไกการจัดการต่อต้านการติดสินบน: กรณีการขอใบอนุญาตการก่อสร้างอาคารของเทศบาลนคร

Link ข่าว http://www.news24-thailand.com/2024/03/blog-post_839.html วันที่ 27 มีนาคม 2567 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมแผนงานวิจัย เรื่อง “การขับเคลื่อนธรรมาภิบาลภาคปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกลไกการจัดการต่อต้านการติดสินบน: กรณีการขอใบอนุญาตการก่อสร้างอาคารของเทศบาลนคร” โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ นางสาวสตตกมล เกียรติพานิช

กิจกรรม

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมพิธีมอบรางวัล “เครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต” ประจำปี 2566 วันที่ 28 มีนาคม 2567

Cr. link Live ภาพบรรยากาศงาน https://www.facebook.com/watch/live/?mibextid=WC7FNe&rdid=nQ3PCU7LKr352o1c&ref=watch_permalink&v=330954019978784 Cr. link ภาพบรรยากาศงาน https://www.facebook.com/PaccThailand/posts/pfbid036SwpGDSCixo9a1rNwFg3kmSBWgTQswMC4Fkg1MZ6n6BH3PCz7N5LoM3h8JsE9Fr8l

กิจกรรม

(ทั่วฟ้าเมืองไทย) วช. จับมือ รร.กฎหมายและการเมือง ม.สวนดุสิต ผลักดันธรรมาภิบาลในท้องถิ่น ผ่านกลไกต่อต้านการติดสินบน

cr. link ข่าว http://www.tourfamuangthai.com/2024/03/blog-post_28.html?m=1 วช. จับมือ รร.กฎหมายและการเมือง ม.สวนดุสิต ผลักดันธรรมาภิบาลในท้องถิ่น ผ่านกลไกต่อต้านการติดสินบน วันที่ 27 มีนาคม 2567 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมแผนงานวิจัย เรื่อง “การขับเคลื่อนธรรมาภิบาลภาคปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกลไกการจัดการต่อต้านการติดสินบน: กรณีการขอใบอนุญาตการก่อสร้างอาคารของเทศบาลนคร”

กิจกรรม

(TODAY-REAL NEWS) วช. จับมือ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ม.สวนดุสิต.. ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลภาคปฏิบัติฯจัดการต่อต้านการติดสินบน 27.03.67

cr. ข่าว https://www.today-realnews.com/2024/03/blog-post_74.html เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมแผนงานวิจัย เรื่อง “การขับเคลื่อนธรรมาภิบาลภาคปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกลไกการจัดการต่อต้านการติดสินบน: กรณีการขอใบอนุญาตการก่อสร้างอาคารของเทศบาลนคร”  ในการนี้ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ นางสาวสตตกมล เกียรติพานิช

กิจกรรม

(หนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์) วช. จับมือ รร.กฎหมายและการเมือง ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลภาคปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกลไกการจัดการต่อต้านการติดสินบน: กรณีการขอใบอนุญาตการก่อสร้างอาคารของเทศบาลนคร 27.03.67

Cr. Link https://www.thanjainews2017.com/2024/03/blog-post_28.html วันที่ 27 มีนาคม 2567 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมแผนงานวิจัย เรื่อง “การขับเคลื่อนธรรมาภิบาลภาคปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกลไกการจัดการต่อต้านการติดสินบน: กรณีการขอใบอนุญาตการก่อสร้างอาคารของเทศบาลนคร” โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ นางสาวสตตกมล เกียรติพานิช

กิจกรรม

(หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม) วช. จับมือ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ม.สวนดุสิต ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลภาคปฏิบัติฯ จัดการต่อต้านการติดสินบน วันที่ 27 มีนาคม 2567

Link ข่าว เครดิต https://variety.kachon.com/361946 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมแผนงานวิจัย เรื่อง “การขับเคลื่อนธรรมาภิบาลภาคปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกลไกการจัดการต่อต้านการติดสินบน: กรณีการขอใบอนุญาตการก่อสร้างอาคารของเทศบาลนคร” ในการนี้ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ นางสาวสตตกมล เกียรติพานิช ผู้อำนวยการกองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 2

กิจกรรม

(สมาคมสื่อมวลชน หนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ – ประเทศไทย) วช. จับมือ รร.กฎหมายและการเมือง ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลภาคปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกลไกการจัดการต่อต้านการติดสินบน: กรณีการขอใบอนุญาตการก่อสร้างอาคารของเทศบาลนคร วันที่ 27 มีนาคม 2567

Cr. สมาคมสื่อมวลชน หนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ – ประเทศไทย https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02MiCmK2aPgJSZeWLAVXkRZTVGFngteGbopaxo3egU6izzvzhiQSUSijtsHg97ypVZl&id=100087308622921 วันที่ 27 มีนาคม 2567 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมแผนงานวิจัย เรื่อง “การขับเคลื่อนธรรมาภิบาลภาคปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกลไกการจัดการต่อต้านการติดสินบน: กรณีการขอใบอนุญาตการก่อสร้างอาคารของเทศบาลนคร” โดย ดร.วิภารัตน์

กิจกรรม

รศ.ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ ผู้อำนวยการแผนงาน และคณะผู้วิจัย เผยแพร่ผลงานวิจัย แผนงาน การขับเคลื่อนธรรมาภิบาลภาคปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกลไกการจัดการต่อต้านการติดสินบน : กรณีศึกษาการขอใบอนุญาตการก่อสร้างอาคารของเทศบาลนคร โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) วันที่ 27 มีนาคม 2567

รศ.ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ ผู้อำนวยการแผนงาน และคณะผู้วิจัย เผยแพร่ผลงานวิจัย แผนงาน การขับเคลื่อนธรรมาภิบาลภาคปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกลไกการจัดการต่อต้านการติดสินบน : กรณีศึกษาการขอใบอนุญาตการก่อสร้างอาคารของเทศบาลนคร โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ จรัญ ภักดีธนากุล อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ธรรมาภิบาลกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี : กรณีเทศบาลนคร“ และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งภพ คงฤทธิ์ระจัน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย,