กำหนดการเรียนการสอน 1/2563 โรงเรียนกฎหมายและการเมือง