Loading ...
 • image

  ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังเสนาวิชาการ

  หัวข้อ รู้ทันการเลือกตั้ง 62 ในวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 13.00-16.30 น.

  Read More
 • image
 • image
 • image
 • image

  โรงเรียนกฎหมายและการเมือง

  Read More
 • image

  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

  Read More
 • image

  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

  Read More
 • image

  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

  Read More