ตลาดวิชาการออนไลน์

ตลาดวิชาการออนไลน์ หัวข้อ “รัสเซีย-ยูเครน : สงครามและการปรับดุลอำนาจการเมืองโลก” โดยร่วมพูดคุยกับ อาจารย์สุรพงษ์ ชัยนาม อดีตเอกอัครราชทูต นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

“ตลาดวิชาการออนไลน์” โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันพุธที่ 23 มีนาคม เวลา 17.00 น. เปิดตลาดพาทุกท่านไปพบมุมมองในประเด็นต่างๆ ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และประเด็นร้อนๆ ที่น่าสนใจ มาร่วมเปลี่ยนความเป็นวิชาการให้เข้าถึงและเข้าใจง่าย ร่วมคุยความคิด อ่านความเห็น แชร์ประสบการณ์ร่วมกับแขกรับเชิญ ทุกวันพุธ ที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ทาง Facebook Live โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กับประเด็นความขัดแย้งที่ทั้งโลกต้องจับตามอง ระหว่าง รัสเซียกับยูเครน ในหัวข้อ “รัสเซีย-ยูเครน :สงครามและการปรับดุลอำนาจการเมืองโลก” โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร อาจารย์สุรพงษ์ ชัยนาม อดีตเอกอัครราชทูต นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ตลาดวิชาการออนไลน์ หัวข้อ “ผู้ว่าฯในฝันของคนกรุงเทพฯ” โดยร่วมพูดคุยกับ คุณสกลธี ภัททิยกุล ผู้สมัครผู้ว่าฯกทม. เมื่อวันพุธที่ 20 เมษายน 2565

“ตลาดวิชาการออนไลน์” โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น. เปิดตลาดพาทุกท่านไปพบมุมมองในประเด็นต่างๆ ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และประเด็นร้อนๆ ที่น่าสนใจ มาร่วมเปลี่ยนความเป็นวิชาการให้เข้าถึงและเข้าใจง่าย ร่วมคุยความคิด อ่านความเห็น แชร์ประสบการณ์ร่วมกับแขกรับเชิญ ทุกวันพุธ ที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ทาง Facebook Live โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กับช่วงเวลาแห่งการเลือกตั้งผู้ว่าฯกรุงเทพฯ พบกับแขกรับเชิญ คุณสกลธี ภัททิยกุล ผู้สมัครผู้ว่าฯกทม. ในหัวข้อ “ผู้ว่าฯในฝันของคนกรุงเทพฯ  

ตลาดวิชาการออนไลน์ หัวข้อ “มองสงครามความขัดแย้ง ยูเครน รัสเซีย ในบริบทของสังคมโลกและสังคมไทย ” โดยร่วมพูดคุยกับ อาจารย์อรุณรัตน์ จินดา อาจารย์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

“ตลาดวิชาการออนไลน์” โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันพุธที่ 9 มีนาคม เวลา 17.00 น. Facebook Live เปิดตลาดพาทุกท่านไปพบมุมมองในประเด็นต่างๆ ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และประเด็นร้อนๆ ที่น่าสนใจ มาร่วมเปลี่ยนความเป็นวิชาการให้เข้าถึงและเข้าใจง่าย ร่วมคุยความคิด อ่านความเห็น แชร์ประสบการณ์ร่วมกับแขกรับเชิญ ทุกวันพุธ ที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ทาง Facebook Live กับประเด็นความขัดแย้งที่ทั้งโลกต้องจับตามอง ระหว่างยูเครนกับรัสเซีย ในหัวข้อ “มองสงครามความขัดแย้ง ยูเครน รัสเซีย ในบริบทของสังคมโลกและสังคมไทย ” โดยร่วมพูดคุยกับ อาจารย์อรุณรัตน์ จินดา PhD Candidate in Politics and International Studies, University of […]

ตลาดวิชาการออนไลน์ หัวข้อ “ความเบื่อหน่ายและความรักของประชาชนที่มีต่อรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ ” โดยร่วมพูดคุยกับ รศ.ดร.ยุทธพร อิสรชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต #ตลาดวิชาการออนไลน์ วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ เวลา 17.00 น. เปิดตลาดพาทุกท่านไปพบมุมมองในประเด็นต่างๆ ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และประเด็นร้อนๆ ที่น่าสนใจ มาร่วมเปลี่ยนความเป็นวิชาการให้เข้าถึงและเข้าใจง่าย ร่วมคุยความคิด อ่านความเห็น แชร์ประสบการณ์ร่วมกับแขกรับเชิญ ทุกวันพุธ ที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ทาง Facebook Live และพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ กับประเด็นเรื่องความรู้สึกทางการเมืองของคนไทย หัวข้อ “ความเบื่อหน่ายและความรักของประชาชนที่มีต่อรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ ” โดยร่วมพูดคุยกับ รศ.ดร.ยุทธพร อิสรชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช