MY MINDSET โดย ศาสตราจารย์ กิตติคุณ น.สพ. ดร. มงคล เตชะกำพุ

BOOK_Aj-MongKol-16.07.66Download

Continue ReadingMY MINDSET โดย ศาสตราจารย์ กิตติคุณ น.สพ. ดร. มงคล เตชะกำพุ

ปัญหาทางกฎหมายในการคืนอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ตามวัตถุประสงค์ของการเวนคืน

Continue Readingปัญหาทางกฎหมายในการคืนอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ตามวัตถุประสงค์ของการเวนคืน