รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป.แล้ว) รุ่นที่ ๗ รอบที่ ๒

ประกาศ-รอบ๒Download

Continue Readingรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป.แล้ว) รุ่นที่ ๗ รอบที่ ๒

ด่วน! รับเพิ่มอีก 5 คนเท่านั้น!! รับสมัครผู้สนใจอบรมหลักสูตรอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 (ที่ กพยช. รับรอง) รุ่นที่ 20

ด่วน รับเพิ่มอีก 5 คนเท่านั้น โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรม หลักสูตรอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ที่คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติรับรอง รุ่นที่ 20 สมัครได้ที่ https://forms.gle/a5pjPFTRnYnUMeUYA สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 7 มีนาคม 2567 อบรมเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ วันที่ 16,17,23,24,30,31 มีนาคม 2567 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM ค่าลงทะเบียนบุคคลทั่วไป ท่านละ…

Continue Readingด่วน! รับเพิ่มอีก 5 คนเท่านั้น!! รับสมัครผู้สนใจอบรมหลักสูตรอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 (ที่ กพยช. รับรอง) รุ่นที่ 20

รศ.ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง กล่าวต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษา ชั้นปี 1 รหัส 66 และกล่าวถึงนโยบาย ทิศทางการดำเนินงานของโรงเรียนกฎหมายและการเมือง ในโครงการคณบดีพบผู้ปกครองนักศึกษาโรงเรียนกฎหมายและการเมือง ครั้งที่ 1 ในวันที่ 2 มีนาคม 2567

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง กล่าวต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษา ชั้นปี 1 รหัส 66 และกล่าวถึงนโยบาย ทิศทางการดำเนินงานของโรงเรียนกฎหมายและการเมืองในโครงการคณบดีพบผู้ปกครองนักศึกษาโรงเรียนกฎหมายและการเมือง ครั้งที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 405 ชั้น 4 โรงเรียนกฎหมายและการเมือง และออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

Continue Readingรศ.ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง กล่าวต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษา ชั้นปี 1 รหัส 66 และกล่าวถึงนโยบาย ทิศทางการดำเนินงานของโรงเรียนกฎหมายและการเมือง ในโครงการคณบดีพบผู้ปกครองนักศึกษาโรงเรียนกฎหมายและการเมือง ครั้งที่ 1 ในวันที่ 2 มีนาคม 2567

ประชุมเตรียมความพร้อมนำเสนอแผนงานวิจัย แผนงานการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลภาคปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกลไกการจัดการต่อต้านการติดสินบน : กรณีศึกษาการขอใบอนุญาตการก่อสร้างอาคารของเทศบาลนคร โดยได้รับงบประมาณสนุบสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) วันที่ 16 ก.พ. 67

รศ.ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ ผู้อำนวยการแผนงาน ประชุมเตรียมความพร้อมนำเสนอแผนงานวิจัย แผนงานการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลภาคปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกลไกการจัดการต่อต้านการติดสินบน : กรณีศึกษาการขอใบอนุญาตการก่อสร้างอาคารของเทศบาลนคร โดยได้รับงบประมาณสนุบสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 - 14.30 น. ณ ห้องประชุม 308 ชั้น 3 โรงเรียนกฎหมายและการเมือง

Continue Readingประชุมเตรียมความพร้อมนำเสนอแผนงานวิจัย แผนงานการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลภาคปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกลไกการจัดการต่อต้านการติดสินบน : กรณีศึกษาการขอใบอนุญาตการก่อสร้างอาคารของเทศบาลนคร โดยได้รับงบประมาณสนุบสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) วันที่ 16 ก.พ. 67

TCAS 67 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 Quota รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 ก.พ. – 10 เม.ย. 2567

#TCAS67 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 Quota 12 ก.พ. - 10 เม.ย. 2567  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายมหาชนและการบริหารงานยุติธรรม (ตรีควบโท 2 ปริญญา) สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิก  www.tcas.dusit.ac.th #โรงเรียนกฎหมายและการเมือง #มหาวิทยาลัยสวนดุสิต #tcas67 #dek67 

Continue ReadingTCAS 67 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 Quota รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 ก.พ. – 10 เม.ย. 2567

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรม หลักสูตรอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 (ที่ กพยช. รับรอง) รุ่นที่ 20

เปิดรับสมัคร รุ่นที่ 20 โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรม หลักสูตรอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ที่คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติรับรอง รุ่นที่ 20 สมัครได้ที่ https://forms.gle/a5pjPFTRnYnUMeUYA สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 อบรมเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ วันที่ 16,17,23,24,30,31 มีนาคม 2567 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM ค่าลงทะเบียนบุคคลทั่วไป ท่านละ 6,500…

Continue Readingเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรม หลักสูตรอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 (ที่ กพยช. รับรอง) รุ่นที่ 20

ละครเวทีเกี่ยวกับกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เรื่อง “สำนึก” แสดงโดย นักศึกษาโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ละครเวทีเกี่ยวกับกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เรื่อง "สำนึก" ในงาน “มหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม” แสดงโดยนักศึกษาโรงเรียนกฎหมายและการเมือง 🗓️เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567 📍ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รบชมคลิก👉 https://youtube.com/watch?v=a-ZCsuWE4sw

Continue Readingละครเวทีเกี่ยวกับกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เรื่อง “สำนึก” แสดงโดย นักศึกษาโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 2 พร้อมด้วยคณะผู้ตรวจสอบทางวิชาการแผนงานเสริมสร้างธรรมาภิบาลและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน ร่วมเข้าประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) ภายใต้แผนงานวิจัย เรื่อง การขับเคลื่อนธรรมาภิบาลภาคปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกลไกการจัดการต่อต้านการติดสินบน : กรณีการขอใบอนุญาตการก่อสร้างอาคารของเทศบาลนคร โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ธนภัทร ปัจฉิมม์

กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 2 พร้อมด้วยคณะผู้ตรวจสอบทางวิชาการแผนงานเสริมสร้างธรรมาภิบาลและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน ร่วมเข้าประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) ภายใต้แผนงานวิจัย เรื่อง การขับเคลื่อนธรรมาภิบาลภาคปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกลไกการจัดการต่อต้านการติดสินบน : กรณีการขอใบอนุญาตการก่อสร้างอาคารของเทศบาลนคร โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ธนภัทร ปัจฉิมม์ คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นหัวหน้าแผนงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบการวิเคราะห์ผลการวิจัยซึ่งในงานได้มีการเชิญนักวิชาการ ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบอนุญาตการก่อสร้างอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานส่วนกลาง ที่ทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ผู้บริหารระดับสูงในจังหวัดที่มีเทศบาลนคร/นักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิด้านป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมระดมความคิดเห็น เสนอแนะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การขับเคลื่อนกระบวนการต่อต้านคอร์รัปชัน…

Continue Readingกองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 2 พร้อมด้วยคณะผู้ตรวจสอบทางวิชาการแผนงานเสริมสร้างธรรมาภิบาลและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน ร่วมเข้าประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) ภายใต้แผนงานวิจัย เรื่อง การขับเคลื่อนธรรมาภิบาลภาคปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกลไกการจัดการต่อต้านการติดสินบน : กรณีการขอใบอนุญาตการก่อสร้างอาคารของเทศบาลนคร โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ธนภัทร ปัจฉิมม์

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป.แล้ว) รุ่นที่ ๗ รอบที่ ๑

ประกาศ-รอบที่-๑Download

Continue Readingรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป.แล้ว) รุ่นที่ ๗ รอบที่ ๑

ลิงก์ Youtube รับชม โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ม.สวนดุสิต ร่วมกับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จัดงาน“มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม” ครั้งที่ 1

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ม.สวนดุสิต ร่วมกับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จัดงาน“มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม” ครั้งที่ 1 รับชมได้ที่ https://youtu.be/1LN_piVlatw?si=iW3Gkm2zBN59jSyD

Continue Readingลิงก์ Youtube รับชม โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ม.สวนดุสิต ร่วมกับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จัดงาน“มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม” ครั้งที่ 1