ข่าวประชาสัมพันธ์

รกม.มสด. ขอเชิญรับชม “ตลาดวิชาการออนไลน์” วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 17.00 น. กับหัวข้อ “เลือกตั้ง ส.ส.หาร 100 หรือ 500 การเมืองไทยไปต่ออย่างไร?” ได้รับเกียรติจาก รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเมืองและการพัฒนา มหาวิทยาลัยรังสิต และ อาจารย์เสรี สุวรรณภานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นวิทยากร

ขอเชิญรับชม “ตลาดวิชาการออนไลน์” โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 17.00 น. เปิดตลาดพาทุกท่านไปพบมุมมองในประเด็นต่างๆ ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และประเด็นร้อนๆ ที่น่าสนใจ มาร่วมเปลี่ยนความเป็นวิชาการให้เข้าถึงและเข้าใจง่าย ร่วมคุยความคิด อ่านความเห็น แชร์ประสบการณ์ร่วมกับแขกรับเชิญ ทาง Facebook Live : https://www.facebook.com/slp.dusit/ และครั้งนี้กับประเด็นสำคัญที่อยู่ในความสนใจของทุกคน กับหัวข้อ “เลือกตั้ง ส.ส.หาร 100 หรือ 500 การเมืองไทยไปต่ออย่างไร? ” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเมืองและการพัฒนา มหาวิทยาลัยรังสิต และ อาจารย์เสรี สุวรรณภานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน มาเป็นวิทยากร

รกม.มสด. รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรม หลักสูตรอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ที่คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติรับรอง รุ่นที่ 7 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 สิงหาคม 65

เปิดแล้วตามคำเรียกร้องรับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่าน เท่านั้น โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรม หลักสูตรอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ที่คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติรับรอง รุ่นที่ 7 สมัครได้ที่ https://forms.gle/zwv9CjPfypXRTN4q9 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 อบรมเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ วันที่ 4,10,11,18,24 และ 25 กันยายน 2565 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM ค่าลงทะเบียนบุคคลทั่วไป ท่านละ 6,500 บาท ด่วนลดพิเศษ 30% ช่วงสถานการณ์โควิด เหลือเพียง 4,550 บาท *พิเศษสำหรับคณะทำงานของศูนย์ไกล่เกลี่ยทั่วประเทศ จ่ายเพียง 3,500 บาท ด่วน บุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ่ายเพียง 3,000 บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มสด. […]

รกม.มสด. ด่วน!! รอบพิเศษ รับเพิ่มเพียง 10 คน เท่านั้น เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการศึกษาระดับ ปริญญาโท สาขากฎหมายปกครองและการบริหารงานภาครัฐ รุ่นที่ 2 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20 สิงหาคม 65

ด่วน รอบพิเศษ รับเพิ่มเพียง 10 คน เท่านั้นโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัคร ผู้สนใจเข้ารับการศึกษาระดับ ปริญญาโท สาขากฎหมายปกครองและการบริหารงานภาครัฐ รุ่นที่ 2 สมัครผ่านออนไลน์ที่https://bit.ly/3jBrQ3k สมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20 สิงหาคม 2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 02 241 7191-4 ต่อ 4160-4163 หรือ 089-6880865

ด่วน! รอบพิเศษ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัคร ผู้สนใจเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคนอกเวลาราชการ) รุ่นที่ 3 สมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20 สิงหาคม 65

ด่วนรอบพิเศษ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัคร ผู้สนใจเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคนอกเวลาราชการ) รุ่นที่ 3 สมัครผ่านออนไลน์ที่ https://academic.dusit.ac.th/academic/Application.sdu… สมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20 สิงหาคม 2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 02 241 7191-4 ต่อ 4174

รกม.มสด. ขอเชิญรับชมตลาดวิชาการออนไลน์ ในหัวข้อ “ทำความเข้าใจเมื่อ PDPA ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ” วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 ทาง Facebook Live รกม.

📌📌 ขอเชิญรับชม “ตลาดวิชาการออนไลน์” โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 17.00 น.📌📌เปิดตลาดพาทุกท่านไปพบมุมมองในประเด็นต่างๆ ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และประเด็นร้อนๆ ที่น่าสนใจ มาร่วมเปลี่ยนความเป็นวิชาการให้เข้าถึงและเข้าใจง่าย ร่วมคุยความคิด อ่านความเห็น แชร์ประสบการณ์ร่วมกับแขกรับเชิญ📌📌ทุกวันพุธ ที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ทาง Facebook Live📌📌📌 และครั้งนี้มาทำความเข้าใจกับกฎหมายใหม่ที่กำลังอยู่ในความสนใจของทุกคน โดยครั้งนี้ขอเชิญพบกับวิทยากร อาจารย์ชมพูนุท วิริยะสุนทร อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ในหัวข้อ “ทำความเข้าใจเมื่อ PDPA ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ”

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังเสวนาวิชาการ หัวข้อ “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางปกครอง ว่าด้วยคดีสิ่งแวดล้อม” วันอาทิตย์ ที่ 26 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 – 11.30 น. ณ ห้องประชุม graduate studio ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาและผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังเสวนาวิชาการ หัวข้อ “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางปกครอง ว่าด้วยคดีสิ่งแวดล้อม” เนื่องในโอกาสพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรกฎหมายปกครอง และวิธีพิจารณาปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 2 และ รุ่นที่ 3ณ ห้องประชุม graduate studio ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ วันอาทิตย์ ที่ 26 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 – 11.30 น. ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM ติดต่อ : สำรองที่นั่ง/การเข้ารับฟังได้ที่ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง https://forms.gle/xuYqqL5JCoZK1NMf8 Join Zoom Meeting https://dusit-ac-th.zoom.us/j/98078757459…Meeting ID : 980 7875 7459 Passcode : 502064

1 2 3 7