ประกาศ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาควิชาการและภาคปฏิบัติ หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป.แล้ว) รุ่นที่ ๕

ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ1Download

Continue Readingประกาศ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาควิชาการและภาคปฏิบัติ หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป.แล้ว) รุ่นที่ ๕

ทีมนักศึกษา รกม. คว้ารางวัลชนะเลิศ จากผลงานโครงงานการศึกษาเรื่องแนวทางการลดขั้นตอนการขอใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวภาคประมงทะเล จังหวัดสมุทรสาคร และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากผลงานโครงงานการศึกษาเรื่องกลไกการช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาในการเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทางสาธารณะ ในพิธีมอบรางวัลพระราชทานจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

รศ.ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง นำทีมคณาจารย์เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาโรงเรียนกฎหมายและการเมือง ในโอกาสเข้ารับรางวัลชนะเลิศ จากผลงานโครงงานการศึกษาเรื่องแนวทางการลดขั้นตอนการขอใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวภาคประมงทะเล จังหวัดสมุทรสาคร และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากผลงานโครงงานการศึกษาเรื่องกลไกการช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาในการเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทางสาธารณะ ในพิธีมอบรางวัลชนะเลิศพระราชทานจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และมอบรางวัล Ombudsman Awards 2022 และ Young Ombudsman Awards ประจำปี 2565 และสัมมนาวิชาการผู้ตรวจการแผ่นดินประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่…

Continue Readingทีมนักศึกษา รกม. คว้ารางวัลชนะเลิศ จากผลงานโครงงานการศึกษาเรื่องแนวทางการลดขั้นตอนการขอใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวภาคประมงทะเล จังหวัดสมุทรสาคร และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากผลงานโครงงานการศึกษาเรื่องกลไกการช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาในการเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทางสาธารณะ ในพิธีมอบรางวัลพระราชทานจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ประกาศ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป.แล้ว) รุ่นที่ ๖ (รอบที่ ๒)

ประกาศ-รอบ2Download

Continue Readingประกาศ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป.แล้ว) รุ่นที่ ๖ (รอบที่ ๒)

วิเคราะห์สูตรจัดตั้งรัฐบาล ผ่านมุมมอง รศ.ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง | เดลินิวส์ 14/05/66 

วิเคราะห์สูตรจัดตั้งรัฐบาล ผ่านมุมมอง รศ.ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง | เดลินิวส์ 14/05/66 👉https://fb.watch/kwClu8KhjR/?mibextid=yAzciw . เลือกตั้ง66 #เดลินิวส์ #โพลสวนดุสิต #เพื่อไทย #ก้าวไกล #รวมไทยสร้างชาติ #ปิดหีบ #นับคะแนน

Continue Readingวิเคราะห์สูตรจัดตั้งรัฐบาล ผ่านมุมมอง รศ.ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง | เดลินิวส์ 14/05/66 

ธรรมาภิบาลภาคปฏิบัติเริ่มขึ้นแล้ว รกม.มสด. ประชุมครั้งที่ 1/2566 แผนงาน การขับเคลื่อนธรรมาภิบาลภาคปฏิบัติขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกลไกการจัดการต่อต้านการติดสินบน : กรณีศึกษาการขอใบอนุญาตการก่อสร้างอาคารของเทศบาลนคร ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ธรรมาภิบาลภาคปฏิบัติเริ่มขึ้นแล้ว . โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ประชุมครั้งที่ 1/2566 แผนงาน การขับเคลื่อนธรรมาภิบาลภาคปฏิบัติขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกลไกการจัดการต่อต้านการติดสินบน : กรณีศึกษาการขอใบอนุญาตการก่อสร้างอาคารของเทศบาลนคร ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ศ.ดร.เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์, อาจารย์ฉวีวรรณ นิลวงศ์ และดร.วิชิต แย้มยิ้ม ให้ข้อเสนอแนะ วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.…

Continue Readingธรรมาภิบาลภาคปฏิบัติเริ่มขึ้นแล้ว รกม.มสด. ประชุมครั้งที่ 1/2566 แผนงาน การขับเคลื่อนธรรมาภิบาลภาคปฏิบัติขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกลไกการจัดการต่อต้านการติดสินบน : กรณีศึกษาการขอใบอนุญาตการก่อสร้างอาคารของเทศบาลนคร ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ประกาศ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป.แล้ว) รุ่นที่ ๖ (รอบที่ ๑)

ประกาศรายชื่อ-รอบ-1-1Download

Continue Readingประกาศ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป.แล้ว) รุ่นที่ ๖ (รอบที่ ๑)

ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่ รองศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง เข้ารับรางวัล “ต้นกล้าแห่งความดี” ประจำปี 2566 สาขา บริหารการศึกษาและการปกครอง

ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่ รองศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้ารับ รางวัล "ต้นกล้าแห่งความดี" ประจำปี 2566 สาขา บริหารการศึกษาและการปกครอง#รางวัลไทย เป็นสัญลักษณ์ของการส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบคุณงามความดี ทำความดีตอบแทนคุณแผ่นดินเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติดำเนินการโดย มูลนิธิเพื่อสังคมไทย ภายใต้ #โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ณ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 

Continue Readingขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่ รองศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง เข้ารับรางวัล “ต้นกล้าแห่งความดี” ประจำปี 2566 สาขา บริหารการศึกษาและการปกครอง

รกม.มสด. เปิดรับสมัคร ป.โท รุ่นที่ 3 สาขากฎหมายปกครองและการบริหารงานภาครัฐ สมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 มีนาคม 2566 (รับเพิ่มอีก 10 คนเท่านั้น!!)

เปิดแล้ว ป.โท รุ่นที่ 3 โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัคร ผู้สนใจเข้ารับการศึกษาระดับ ปริญญาโท สาขากฎหมายปกครองและการบริหารงานภาครัฐ รุ่นที่ 3 สมัครผ่านออนไลน์ที่https://forms.gle/XmN7hobbSKBQ1Lwz8 สมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 มีนาคม 2566 ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 129,000 บาท (แบ่งชำระเป็นภาคการศึกษา) หลักสูตร 2 ปี 36 หน่วยกิต พิเศษ สามารถจบได้ภายใน 1…

Continue Readingรกม.มสด. เปิดรับสมัคร ป.โท รุ่นที่ 3 สาขากฎหมายปกครองและการบริหารงานภาครัฐ สมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 มีนาคม 2566 (รับเพิ่มอีก 10 คนเท่านั้น!!)

รกม.มสด. เปิดรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 6 ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว (รอบที่ 3)

เปิดรับสมัครแล้ว ก.ศป. รุ่นที่ 6 (รอบที่ 3) โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับผู้สนใจเข้าร่วมอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 6 ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว สมัครผ่านออนไลน์ https://forms.gle/vLgPNCXCvTNhdDFHA รับเพียง 50 คนเท่านั้น ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 67,000 บาท ลด10% เหลือเพียง 60,300 บาท…

Continue Readingรกม.มสด. เปิดรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 6 ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว (รอบที่ 3)

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ให้การต้อนรับ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และคณบดีทุกท่าน เนื่องในโอกาสการประชุมคณบดี ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 405 ชั้น4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ให้การต้อนรับ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และคณบดีทุกท่าน เนื่องในโอกาสการประชุมคณบดี ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 405 ชั้น4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

Continue Readingโรงเรียนกฎหมายและการเมือง ให้การต้อนรับ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และคณบดีทุกท่าน เนื่องในโอกาสการประชุมคณบดี ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 405 ชั้น4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ