ติดต่อเรา

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง

ที่อยู่

  • โรงเรียนกฎหมายและการเมือง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ (บัณฑิตวิทยาลัย) ชั้น 3 ห้อง 303 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 145/9 ถนน สุโขทัย แขวง ดุสิต เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
  • 0 - 241-7191 - 5 ต่อ 4161 - 3
  • โทรสาร 02-241-7195